KNF-examen 2017

 

Het KNF-nascholingsexamen is een jaarlijkse toets bestaande uit ongeveer 80 multiple choice vragenbestaande uit  klinische casusbeschrijvingen. De toets wordt aangeboden in electronische vorm en is in beperkte mate multi-mediaal en interactief. Het examen biedt de mogelijkheid ter zelfbeoordeling van de kennis met betrekking van neurologisch/neurofysiologische onderzoeks- en behandelmethoden. Dit inclusief indicatiestelling en beoordeling van klinische implicaties van onderzoeksuitslagen, voor zover mogelijk op basis van evidence based medicine.

Een deel van de vragen is gericht op het testen van het kunnen toepassen van de opgedane kennis over onderwerpen welke aan de orde zijn gekomen tijdens de KNF-nascholingsdagen. Een ander deel van de vragen heeft betrekking op vooraf opgegeven studieliteratuur welke de mogelijkheid biedt meer diepgang te verkrijgen in de kennis van bepaalde jaarlijks variërende deelgebieden/ onderwerpen. Hierbij wordt bij voorkeur aandacht besteed aan vrij recent gepubliceerde literatuur, zo mogelijk van Nederlandse bodem, met een directe relevantie voor de klinische praktijkvoering.

Op donderdag 23 november 2017 wordt het examen op deze pagina geplaatst

 

 
 
 
 
LOGIN LEDEN