Najaarsvergadering 2017

Datum en tijd

Datum: Vrijdag 24 november 2017
Tijd: 12.00 – 21.00 uur

Klik hier om in te schrijven

EYE Filmmuseum

IJpromenade 1
1031 KT Amsterdam
 020-5891400

 Bekijk website
 Routebeschrijving

eyefilmmuseum

Uitnodiging

Geachte Leden, collegae,

Bij deze willen u van harte uitnodigen voor de najaarsvergadering van 2017, waarbij het nascholings- en wetenschappelijk deel dit jaar het thema epilepsie hebben.

Het nascholingsdeel betreft het door de ILEA voorgestelde nieuwe classificatiesysteem van epileptische aanvallen en epilepsieën: (https://www.ilae.org/guidelines/definition-and-classification). Voor velen van ons is het niet meteen duidelijk wat dit nieuwe systeem inhoudt, wat de veranderingen precies zijn en hoe dit systeem in de praktijk toegepast kan worden. Daarom zetten Fieke Cox (SEIN), Floor Jansen (UMCU) en Dimitri Velis (VUMC), tijdens deze nascholingsmiddag, voor u de classificatie van aanvallen en epilepsieën en de toepassingen en (on)mogelijkheden van dit classificatie systeem op een rijtje. De goed in dit veld ingevoerde sprekers, o.a. zelf betrokken bij het opstellen van de criteria en/of met jarenlange ervaring in het veld, zullen aan de hand van casuïstiek en op interactieve wijze de verschillende onderwerpen vanuit hun eigen invalshoek de revue laten passeren. Overigens, indien u zelf een casus heeft die u graag wilt bespreken, wordt u van harte uitgenodigd deze mee te nemen of vooraf op te sturen aan secretaris@nvknf.nl.

Het is de bedoeling het wetenschappelijk deel bij het thema epilepsie aan te laten sluiten. Wij nodigen u uit om hiervoor uw abstract in te sturen. Een abstract kan uw promotie- of ander wetenschappelijk onderzoek betreffen (niet alleen geneeskundig maar mag ook een meer technische inslag hebben indien klinisch relevant), of bijvoorbeeld een casus zijn, aan de hand waarvan u een literatuurreview gedaan heeft. De voorkeur zal uitgaan naar de wat jongere onderzoekers, en naar klinisch relevante en/of vernieuwende onderwerpen. Wij zien uw bijdrage graag tegemoet via secretaris@nvknf.nl.

Traditiegetrouw is voor het nascholingsdeel de ledenvergadering van de NVKNF. De agenda hiervan wordt separaat toegestuurd aan de leden. Leden die zelf iets willen inbrengen/ een agendapunt hebben kunnen dit mailen aan secretaris@nvknf.nl.

De middag wordt afgesloten met een borrel, en tegen een gereduceerde prijs kunt u deelnemen aan het diner. Wederom vindt de najaarsvergadering plaats in het EYE filmmuseum vlakbij Amsterdam CS.

Het Bestuur

Michel van Putten – Fleur van Rootselaar – Vivianne van Kranen-Mastenbroek – Martijn Tannemaat

Programma Vrijdag 24 november 2017

TijdActiviteit
12.00 – 13.00 uurLunch
13.00 – 14.00 uurAlgemene Ledenvergadering
Zie leden gedeelte voor de stukken
14.00 – 14.30 uurKoffiepauze
Nascholing: Opleiding, Zorg en Wetenschap
14.30 – 15.00 uurDe nieuwe classificatie van epileptische aanvallen
Fieke Cox, SEIN
15.00 – 15.30 uurDe nieuwe classificatie van epilepsieën
Floor Jansen, UMCU
15.30 – 16.00 uurVan 2014 tot 2017: Kan de nieuwe classificatie van epileptische aanvallen de definitie van epilepsie verbeteren?
Dimitri Velis, VUmc
16.00 – 16.30 uurThee
16.30 – 17.30 uurVrije voordrachten wetenschappelijk onderzoek
17.30 – 18.00 uurBorrel
18.00 – 21.00 uurDiner

Abstracts

De nieuwe classificatie van epileptische aanvallen
Fieke Cox, SEIN

Vanaf 2017 bestaat er een nieuw classificatiesysteem voor epileptische aanvallen dat door de International League Against Epilepsy (ILAE) is goedgekeurd. Deze nieuwe classificatie is wel gebaseerd op de indeling van aanvallen zoals die in 1981 werd vastgesteld. De redenen voor vernieuwing waren o.a. het ontbreken van bepaalde aanvalstypes en het feit dat sommige aanvalstypes zowel een gegeneraliseerd als een focaal aanvalsbegin kunnen hebben, waarbij het maken van dit onderscheid bij de oude classificatie niet mogelijk is. Daarnaast was er behoefte aan een meer transparante naamgeving, die voor niet-medici beter te begrijpen is.
Tijdens deze presentatie zal het nieuwe classificatiesysteem, aan de hand van casuïstiek, met u worden doorgenomen.

Van symptoom naar ziekte: de nieuwe classificatie van epilepsie
Floor Jansen, Kinderneuroloog BRCM, UMC Utrecht

Het is onvoldoende om te volstaan met de diagnose “epilepsie”. Epilepsie is bijna altijd een symptoom van een onderliggende neurologische aandoening of stoornis. Het is daarom van het grootste belang om de etiologische diagnose al bij presentatie van het 1ste symptoom, in de meeste gevallen de 1ste aanval, vast te stellen of te onderzoeken. Het juist classificeren van het type epilepsie, het epilepsie syndroom en de etiologische diagnose bepaalt het diagnostische traject, de prognose en de behandeling. De classificatie die tot aan 2017 operationeel werd volstond niet meer. De terminologie sloot niet meer aan bij de inzichten van de huidige tijd. De nieuwe classificatie, gepubliceerd maart 2017 in Epilepsia, zal worden besproken en worden toegepast aan de hand van casuistiek tijdens deze nascholing.

Van 2014 tot 2017: Kan de nieuwe classificatie van epileptische aanvallen de definitie van epilepsie verbeteren?
Dimitri Velis, VUMC

Het laatste voorstel van de ILAE omtrent de definitie van epilepsie dateert inmiddels uit 2014. Vanaf diens verschijnen was het duidelijk dat deze een “work in progress” zou blijken waarbij definities en begrippen voortdurend onderhavig zouden zijn aan nieuwe inzichten verkregen door vorderingen in neuroimaging, neurogenetica, neuropathologie, neurofysiologie en neurofarmacologie. De vragen waar de nieuwe classificatie van epileptische aanvallen mogelijk een antwoord zou kunnen geven hebben betrekking op de betekenis van de “eerste aanval”, of deze wel of niet geprovoceerd werd (en zo ja door wat), of er sprake van een “epileptische diathese” zou kunnen zijn, over de incidentie en prevalentie van “epilepsie” en over het duur van een aanvalsvrije periode om tot een uitspraak te mogen komen omtrent een z.g. levenslange “resolutie” van epilepsie. Tijdens deze presentatie zullen de vorderingen omtrent de definitie van epilepsie aan de hand van het nieuwe classificatiesysteem van epileptische aanvallen, met u worden doorgenomen.

Wetenschappelijk deel

Voorwaarden abstracts voor een presentatie tijdens het wetenschappelijk deel van 15 minuten van maximaal 200 woorden, 1 figuur en 1 tabel, met vermelding van uw naam, eventuele co-auteurs en affiliaties sturen aan secretaris@nvknf.nl. Onderwerpen rondom het thema epilepsie kunnen variëren van een casus met een literatuuroverzicht tot uw (promotie)onderzoek. Het bestuur zal uit de ingezonden abstracts een selectie maken voor de mondelinge presentaties. De abstracts zullen op website van de NVKNF geplaatst worden. Uiterste inzenddatum: 3 november 2017.

Informatie

Kosten
Leden NVKNF nemen kosteloos deel aan de vergadering en betalen € 10 voor deelname aan het diner. Niet-leden betalen € 25 voor deelname aan de vergadering en € 25 voor deelname aan het diner.

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij de Nederlandse vereniging voor Neurologie (NVN) en de  Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde (NVvTG). Zodra de punten zijn toegekend wordt dat op deze webpagina vermeld.

Doelgroepen (specialisten en assistenten)
Neurologen, Klinisch neurofysiologen, Klinische fysici en Technisch geneeskundigen.

 
 
 
 
LOGIN LEDEN