Nieuwsbrief Juli 2017

Geachte leden,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van juli 2017 met hierin aandacht voor:

  • Uitreiking Laboranten Bachelor prijs
  • 1000 ste inschrijving laborant klinische neurofysiologie bij LOI en SRBLKNF
  • Proefschriftsamenvatting Sandra van der Salm
  • Verslag werkveldconferentie over de arbeids- en opleidingsmarkt 13 juni 2017
  • SLAAP congres
  • Mededelingen van de IFCN

Verder willen we u laten weten dat de Najaarsvergadering van de NVKNF gepland staat op vrijdag 24 november 2017 in Eye filmmuseum Amsterdam.
Meer informatie over programma en mogelijkheid tot inschrijving volgt.

Namens het bestuur veel wensen we iedereen een fijne zomer toe!

Vivianne van Kranen-Mastenbroek
Secretaris NVKNF

Uitreiking Laboranten Bachelor prijs

Op 28 juni 2017 werd de Laboranten Bachelor prijs uitgereikt aan Jolijn Beckers. Jolijn had, van alle kandidaten, het hoogste gemiddelde cijfer over alle modules van alle studie jaren tot laborant Klinische Neurofysiologie en was daarmee de gelukkige winnaar! De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldprijs en wordt in de regel jaarlijks ter beschikking gesteld door de Nederlandse Vereniging van Klinische Neurofysiologie en uitgereikt op de diploma-uitreiking.
De NVKNF feliciteert Jolijn en de andere kandidaten met het behalen van hun diploma!

1000ste inschrijving laborant klinische neurofysiologie bij LOI en SRBLKNF

Nandy Zwagerman, laborant in opleiding in het VU MC, werd op 10 maart j.l. ingeschreven bij de LOI Hogeschool als 1000 ste student laborant klinische neurofysiologie. Nandy ontving namens de SRBLKNF (stichting raad beroepsopleiding laboranten klinische neurofysiologie) en de LOI bloemen en een cadeaubon om dit heugelijke feit te vieren. Sinds 1981, toen de samenwerking met de LOI van start is gegaan, zijn er dus gemiddeld 27 leerlingen per jaar begonnen aan de opleiding. De afgelopen jaren was het aantal aanmeldingen lager, met een dieptepunt in 2015 toen er slechts 10 aanmeldingen waren. Gezien het grote tekort aan laboranten, is het goed om te zien dat het aantal aanmeldingen weer toeneemt, dit jaar zijn alweer 12 studenten begonnen.
Wij wensen Nandy en alle andere studenten laborant klinische neurofysiologie veel succes met hun opleiding.Bronvermelding foto: Nico Akemann, laborant KNF VUMC
Samenvatting proefschrift Sandra van der Salm 

Titel: Perspectives on functional and hyperkinetic movement disorders: phenomenology & pathophysiology
Wanneer: woensdag 5 juli om 14 uur
Waar: Agnietenkapel te Amsterdam.
Promotoren: professor dr. M.A.J. de Koning – Tijssen en prof. dr. I.N. van Schaik.
Copromotoren: dr. A.F. van Rootselaar en dr. D.C. Cath

Samenvatting proefschrift Sandra van der Salm

Werkveldonderzoek functielaboranten

Namens Maaike Jonker, LOI, een verslag van de werkveldconferentie betreffende de enquête aangaande de arbeids- en opleidingsmarkt van functielaboranten.

Op 13 juni 2017 vond er een werkveldconferentie over de arbeids- en opleidingsmarkt van functielaboranten (hartfunctielaboranten, longfunctieanalisten en laboranten klinische neurofysiologie) plaats. Tijdens deze conferentie, georganiseerd door Hogeschool Arnhem Nijmegen, Zuyd Hogeschool en LOI Hogeschool zijn de resultaten van het onderzoek, bestaande uit enquêtes en enkele interviews met stakeholders van verschillende ziekenhuizen, gedeeld met het werkveld. Vervolgens is er een interessante en waardevolle dialoog ontstaan over behoeften, wensen, zorgen en kansen m.b.t. de (toekomstige) scholing en inzet van functielaboranten.

De enquête is ingevuld door 443 beroepsbeoefenaren waarvan er 179 ook praktijk- en/of stagebegeleider zijn. Daarnaast hebben 87 afdelingshoofden deelgenomen aan het onderzoek. Opvallend is dat bijna 40% van de respondenten tussen de 50 en 59 jaar is en bijna 6% ouder dan 60 jaar. Er is sprake van vergrijzing binnen deze beroepsgroep: de helft van de huidige laboranten stroomt in de komende 10 jaar uit. Uit berekeningen blijkt dat bij gelijkblijvende vraag/werkzaamheden tussen 2017 en 2017 voor KNF jaarlijks gemiddeld zo’n 45 laboranten opgeleid zouden moeten worden om de uitstroom te compenseren. Bijna 46% van de respondenten geeft aan dat er op zijn/haar afdeling in de tweede helft van 2016 vacatures waren voor diagnostisch onderzoek. Deze blijken moeilijk vervulbaar (78%).

De mobiliteit en doorstroming binnen de beroepsgroep is gering. Men blijft lang op dezelfde plek en stapt zelden over naar een andere functie. Mensen zijn niet snel inzetbaar op een andere plek, omdat daarvoor over het algemeen een andere opleiding nodig is. Driekwart van de beroepsbeoefenaren geeft aan onvoldoende mogelijkheden te hebben om door te stromen en een kwart zegt minder dan gewenst aan vakontwikkeling te kunnen doen.

Over de vraag of er in de toekomst behoefte is aan specialistische of juist breder inzetbare medewerkers is men verdeeld. Dit hangt veelal samen met het soort ziekenhuis (academisch, algemeen, perifeer) en van de organisatie van de afdeling (wel/geen gecombineerde afdeling). Breder opleiden biedt de medewerkers meer perspectief en de ziekenhuizen meer mogelijkheden om mensen breder in te zetten. Ruim 85% van de respondenten wenst meer medewerkers op hbo-niveau. Ruim 65% zou wel graag zien dat de huidige onderwijsvorm wordt aangevuld met vormen van dagonderwijs.

De drie hogescholen hebben aangegeven dat het onderzoek en de werkveldconferentie goede handvatten bieden om de bestaande opleidingen door te ontwikkelen, de samenwerking tussen de hogescholen onderling verder te verkennen en de samenwerking met het werkveld te intensiveren. De drie hogescholen gaan met elkaar in overleg om vervolgstappen te bepalen. Het werkveld wordt hierover geïnformeerd.

Verslag werkveldconferentie

SLAAP congres

In navolging van SLAAP 2016 zal ook dit jaar weer onder de paraplu van de Nederlandse Vereniging voor Slaap – Waak Onderzoek (NSWO) en de Slaapgeneeskunde Vereniging Nederland (SVNL) in de Heerlickheijd in Ermelo het tweede Nederlands Slaapcongres worden georganiseerd.

Meer informatie

Mededeling van de IFCN

IFCN Audit

Please note that the International Federation of Clinical Neurophysiology (IFCN) audited 2016 financial statement has now been posted on the IFCN website.  Please click here to access and scroll to the bottom of the page.

 

 
 
 
 
LOGIN LEDEN