Nieuwsbrief Maart 2017

Geachte leden,

Hierbij laten we u weten dat er op 28 maart aanstaande opnieuw een ledenvergadering gepland staat om te stemmen over de voorgestelde statutenwijzinging (tijdens de ALV waren te weinig leden aanwezig). De bijeenkomst zal plaatsvinden in Utrecht, nabij het Centraal Station, aanvang 18.00 uur. U kunt zich voor 20 maart aanmelden voor deze vergadering via simone@mediscon.nl.

Onderstaande treft u de nieuwsbrief van maart 2017 met hierin aandacht voor:

  • Verslag KNF-dagen (van de voorzitter)
  • Introductie Martijn Tannemaat als nieuwe penningmeester
  • De Storm van Leeuwen-Magnus prijs
  • Uitreiking laboranten bachelorprijs
  • Oproep melden klachten scriptiebegeleiding LOI
  • Nieuws/agenda

Suggesties en items voor deze nieuwsbrief zijn evenals op- en aanmerkingen van harte welkom. Deze kunnen gestuurd worden aan secretaris@nvknf.nl.

Namens het bestuur veel leesplezier!

Vivianne van Kranen-Mastenbroek
Secretaris NVKNF

Verslag KNF Dagen 2017

De KNF dagen 2017 werden door bijna 300 deelnemers bezocht. Bijna 30% heeft ook de enquete ingevuld, en beoordeelt de KNF dagen 2017 met een 8: een resultaat waar de KNF nascholingscommissie verheugd over mag zijn! Ruim 90% gaf ook aan tevreden te zijn met de congreslocatie (voldoende-goed-uitstekend), ondanks de slechte telefonische bereikbaarheid.   Net als vorige jaren waren ook veel klinisch fysici, PA-ers en technisch-geneeskundigen aanwezig. Dit is een goede ontwikkeling, niet in het minst omdat innovatie binnen de KNF mede van hen afhankelijk zal zijn.

Wij willen als bestuur de KNF nascholingscommissie, de vele collega’s die workshops en hands-on trainingen hebben georganiseerd of plenaire presentaties hebben gegeven, en de arts-assistenten en onderzoekers die de wetenschappelijke voordrachten hebben verzorgd weer zeer bedanken voor hun bijdragen. Het is mede dank zij hen dat we onze kennis en ervaring kunnen verspreiden en de klinische neurofysiologie in Nederland op dit hoge niveau kunnen houden.

En last but not least: congresbureau Mediscon had het weer zeer goed georganiseerd, zodat de logistiek perfect in orde was, variërend van het wisselen van de honderden deelnemers tussen de workshopsessies tot het laten ondertekenen van de prijzen!

Wij zien nu al uit naar de KNF dagen 2018!

Michel van Putten
Voorzitter NVKNF

Klik hier om de webpagina van de KNF Dagen 2017 te bezoeken

Nieuwe penningmeester – Even voorstellen

Martijn Tannemaat

Mijn naam is Martijn Tannemaat. Ik werk sinds drie jaar als neuroloog/klinisch neurofysioloog in het LUMC en besteed het grootste deel van mijn aanstelling aan de KNF. Sinds de afgelopen ledenvergadering in Lunteren op 15 februari ben ik de nieuwe penningmeester van de NVKNF, maar uiteraard zal ik de komende tijd eerst grondig ingewerkt worden door Rob Strijers. Het lijkt me leuk om als penningmeester een actieve bijdrage te leveren aan de verdere bloei van de NVKNF.

De afgelopen jaren ben ik met veel plezier lid geweest van de nascholingscommissie en van de commissie die verantwoordelijk was voor het KNF-deel van Neuron-2. Concrete plannen voor de invulling van mijn rol als penningmeester zal ik ontwikkelen in samenspraak met de rest van het bestuur. In ieder geval staat de vereniging er op dit moment financieel erg sterk voor. De uitdaging voor de komende tijd is wat mij betreft het op een slimme manier aanwenden van onze financiële middelen voor het sterker maken van ons vakgebied. We zouden daarbij kunnen denken aan de ontwikkeling van online nascholings-, intervisie en toetsingsmogelijkheden om te zorgen dat het niveau van de KNF in heel Nederland nog beter gewaarborgd blijft.

Arthur Buijink wins Storm van Leeuwen-Magnus prijs

 

The Dutch society for Clinical Neurophysiology awarded the biennial prize for best paper in Clinical Neurophysiology in the Netherlands for his research in essential tremor, published in Brain.

Every other year the Dutch society for Clinical Neurophysiology awards the Storm van Leeuwen-Magnus prize for the best paper in Clinical Neurophysiology from the Netherlands. This year the prize is awarded to Arthur Buijink, who wrote his PhD in 2016 on the pathophysiology of essential tremor. The awarded paper was published in Brain in 2015 (https://academic.oup.com/brain/article-lookup/doi/10.1093/brain/awv225).

Essential tremor is  one of the most common movement disorders in clinical neurology, and characterized by an action and intention tremor of mainly the hands, hampering daily life activities. Effects of symptomatic therapy, including propranolol, anti-epileptic drugs and stereotactic neurosurgery, differ between patients. Involvement of the cerebello-thalamo-cortical network, and the cerebellar system in particular, seems likely. However, exact mechanisms are unclear, and were the topic of this paper. A well-defined group of propranolol-sensitive, familial tremor patients, showed functional involvement of the bilateral cerebellum, together with hyperactive cerebellar outflow tracts, entailing the dentate nucleus and thalamus, and a striking lack of structural changes.

The results of this paper support functional involvement of the cerebello-thalomo-cortical network in essential tremor, and especially indicate both the cerebellar cortex and dentate nucleus to be critical players in the pathophysiology of this sometimes disabling disease. Future insights in the pathophysiology and physiology of treatment of essential tremor will hopefully aid in the development of more effective symptomatic, and even curative, treatment for this disorder.

Uitreiking bachelorprijs laborant KNF

Op 25 januari jl. is de diploma-uitreiking geweest waar zes kandidaten hun getuigschrift mochten ontvangen voor de opleiding tot laborant KNF. Bij deze uitreiking waren er twee kandidaten die de NVKNF laboranten Bachelorprijs in ontvangst mochten nemen. Het betreft mevrouw Dafne Snijders en mevrouw Elles Niphuis.

Melden klachten scriptiebegeleiding LOI

Tijdens de afgelopen ALV werd gesignaleerd dat de scriptiebegeleiding vanuit de LOI nog altijd niet naar tevredenheid gebeurt. Graag horen wij van u indien dit ook in uw kliniek het geval is. Vermeldt u daarbij hoelang deze vertraging is en welke stappen reeds ondernomen zijn. Wij zullen dit ook doorgeven aan de SRBLKNF. U kunt uw reactie sturen aan secretaris@nvknf.nl.

Nieuws

De syllabus die tijdens de KNF Dagen is uitgereikt is vanaf nu ook digitaal beschikbaar via de website van de NVKNF. Als u ingelogd bent kunt u hem vinden onder het kopje Leden – Syllabi KNF Dagen.

Agenda

De volgende bijeenkomst is op de agenda geplaatst: The 6th London-Innsbruck Colloquium on Status Epilepticus and Acute Seizures, 6 – 8 april 2017, Salzburg – Oostenrijk. Bekijk de volledige agenda.

Educatief

Dit keer een interessante website met veel informatie over neuromusculaire ziekten: http://neuromuscular.wustl.edu.

Bericht van IFCN

Dear Officers of the Dutch Chapter of the International Federation of Clinical Neurophysiology,

Despite the efforts and success of several important projects, the harmonized application of neuroimaging biomarkers derived from large imaging consortia represents still considerable challenges. With Giovanni Frisoni, Jorge Jovicich, and others, we have been participating in an EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research (JPND) working group that aims at identifying current harmonization “barriers” in the context of MRI/PET/EEG biomarkers for neurodegenerative disease studies (http://www.sra-ned.org/). The purpose of this call is to generate community-driven recommendations for funding actions that address those “barriers”.

In this framework, we have developed a simple survey that will help us to gather information from relevant communities (neuroimaging consortia, industry, researcher & medical associations) about various possible barriers. The survey will be open up to March the 31st at the following link:

www.surveymonkey.com/r/JPND-Harmonization-MRI-PET-EEG

With this email, we kindly invite you to:

1) Complete this survey for the EEG biomarkers. Furthermore, it would be nice if you can email me your expert comments, suggestions, and recommendations about how to remove the “barriers” preventing an exploitation of EEG biomarkers in the main international observational and clinical trials carried out in patients with neurodegenerative diseases.

2) Forward the survey link and the present invitation to your Colleagues, Coworkers, and Contacts using the EEG biomarkers in observational and clinical trials in patients with neurodegenerative diseases.

3) Permit us mentioning that the Board of your distinguished Society sent us its expert inputs on the survey and topic in the object.

Of course, we will share with you the results of the survey as soon as we analyse the data after the deadline of March the 31st.

 

 
 
 
 
LOGIN LEDEN