Storm van Leeuwen–Magnus prijs 2017

Het bestuur roept de leden op tot inzendingen voor de Storm van Leeuwen–Magnus prijs 2017.

Prijs

De prijs wordt toegekend aan de auteur van de beste wetenschappelijke publicatie op het gebied van klinisch neurofysiologisch onderzoek in de afgelopen twee jaar. Uit de inzending moet duidelijk blijken dat de kandidaat als ‘auctor intellectualis’ van het artikel beschouwd kan worden. De uitreiking zal plaats vinden op de voorjaarsvergadering van de NVKNF (tijdens de KNF dagen 2017). Voor de winnaar is er een speciaal voor deze prijs ontworpen kunstvoorwerp en een geldbedrag van € 1.000. Klik hier voor het volledige reglement.

De artikelen dienen te zijn gepubliceerd of geaccepteerd in een internationaal “peer-reviewed” wetenschappelijk tijdschrift in de periode tussen 1 januari 2015 en 31 december 2016. De inzending dient uiterlijk 15 januari 2017 in het bezit te zijn van de voorzitter van de jury dr. J.H. van der Hoeven.

De beoordeling van het ingezonden werk zal geschieden door een jury bestaande uit:

  • J.H. van der Hoeven, Groningen
  • J.T.H.M. Koelman, Amsterdam
  • Dr. Ir. M.J. A.M. van Putten, Enschede
  • M.J. Zwarts, Heeze

Voorgedragen werk svp zenden aan de voorzitter van de jury (alleen digitaal): Dr. J.H. van der Hoeven uit UMC Groningen (j.h.van.der.hoeven@umcg.nl).

 

Onderstaand de het artikel uit de nieuwsbrief van maart 2017 over winnaar Arthur Buijnk.

Arthur Buijink wins Storm van Leeuwen-Magnus prijs

The Dutch society for Clinical Neurophysiology awarded the biennial prize for best paper in Clinical Neurophysiology in the Netherlands for his research in essential tremor, published in Brain.

Every other year the Dutch society for Clinical Neurophysiology awards the Storm van Leeuwen-Magnus prize for the best paper in Clinical Neurophysiology from the Netherlands. This year the prize is awarded to Arthur Buijink, who wrote his PhD in 2016 on the pathophysiology of essential tremor. The awarded paper was published in Brain in 2015 (https://academic.oup.com/brain/article-lookup/doi/10.1093/brain/awv225).

Essential tremor is  one of the most common movement disorders in clinical neurology, and characterized by an action and intention tremor of mainly the hands, hampering daily life activities. Effects of symptomatic therapy, including propranolol, anti-epileptic drugs and stereotactic neurosurgery, differ between patients. Involvement of the cerebello-thalamo-cortical network, and the cerebellar system in particular, seems likely. However, exact mechanisms are unclear, and were the topic of this paper. A well-defined group of propranolol-sensitive, familial tremor patients, showed functional involvement of the bilateral cerebellum, together with hyperactive cerebellar outflow tracts, entailing the dentate nucleus and thalamus, and a striking lack of structural changes.

The results of this paper support functional involvement of the cerebello-thalomo-cortical network in essential tremor, and especially indicate both the cerebellar cortex and dentate nucleus to be critical players in the pathophysiology of this sometimes disabling disease. Future insights in the pathophysiology and physiology of treatment of essential tremor will hopefully aid in the development of more effective symptomatic, and even curative, treatment for this disorder.

 

 

 
 
 
 
LOGIN LEDEN