Vacatures 

Op deze pagina plaatsen wij interne en externe vacatures.

Bekijk Interne VacaturesBekijk Externe Vacatures

Interne Vacatures

 Vacatures Bestuur NVKNF

Het bestuur van de NVKNF is op zoek naar twee actieve nieuwe leden. Eén van de leden zal de functie van penningmeester overnemen van Rob Strijers, die al geruime tijd als interim- penningmeester fungeert. Het tweede nieuwe lid zal als gewoon lid deelnemen aan het bestuur. De functie van bestuurslid is in principe voor vier jaar, waarna het mogelijk is een tweede termijn te vervullen.

Bent u geïnteresseerd in een van beide vacatures stuur dan een mail naar secretaris@nvknf.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Eisen penningmeester NvKNF

Aanvullende informatie m.b.t. de functie van Penningmeester:

Vereist

neuroloog (v/m), lid van de NvKNF, vaardigheid in internetbankieren/Excel

Taken

  • Maandelijks vergaderen als lid van het dagelijks bestuur via ‘google hangout’, bijeenkomen 3-4 x per jaar op locatie
  • Administratie financiën
  • Financiële aanvragen goedkeuren/betalen eventueel na overleg in het bestuur
  • Belasting BTW aangifte doen per kwartaal
  • Financieel verslag jaarlijks inclusief begroting, overleg met Kascommissie

Overige informatie

  • Na 4 jaar herkiesbaar
  • Contributie-inning gebeurt via Mediscon

Contactpersoon: Fleur van Rootselaar, Secretaris NVKNF – E-mail: secretaris@nvknf.nl

 Vacature Commissielid Richtlijnen

Met twee huidige leden is de commissie SBRLKNF bezig de protocollen op de NVKNF website te actualiseren. De commissie zoekt een derde lid. Interesse? Voor meer informatie of aanmelden, laat ons weten via nadia.sutedja@mumc.nl of f.h.m.spaander@olvg.nl .

 Vacatures SRBLKNF en Laboranten Examencommissie

De SRBLKNF
De Stichting Raad Beroepsopleiding Laboranten Klinische Neurofysiologie (SRBLKNF, kortweg “de Raad” genoemd) is een samenwerkingsverband van de NVLKNF met de Nederlandse Vereniging voor Klinische Neurofysiologie (NVKNF); in de NVKNF zijn de artsen/neurofysiologen verenigd.

Door de SRBLKNF, waarin beide beroepsverenigingen (NVKNF en NVLKNF) gelijkelijk zijn vertegenwoordigd, worden alle inhoudelijke aspecten van de opleiding tot laborant KNF verzorgd. De LOI Hogeschool in Leiderdorp is verantwoordelijk voor de organisatie van het schriftelijke deel van de opleiding en voor het afnemen van de examens.

De SRBLKNF kent een Dagelijks Bestuur voor de lopende zaken en een vaste commissie: de Onderwijs-, en Examencommissie (OEC), die zich bezighoudt met het theoretische deel van de opleiding (de inhoud van het lesmateriaal en dan vooral het up-to-date houden daarvan) en het voorbereiden en afnemen van de examens.

Voorzitter en tweede secretaris SRBLKNF Penningmeester SRBOLKNF
Laborant- lid van de Onderwijs en Examen Commissie Arts-lid Onderwijs en examencommissie SRBOLKNF

Externe Vacatures

 Vacature tijdelijke vervanging Klinisch neurofysioloog MUMC+

De afdeling KNF in het MUMC+ Maastricht is op zoek naar iemand die een van de stafleden in de periode van medio februari tot eind juni kan vervangen. Dit zou bijvoorbeeld een assistent aan het einde van de opleiding kunnen zijn (dat wil zeggen in het keuze jaar) die specifieke expertise op KNF-gebied wil verwerven met name op het gebied van de neuromonitoring, maar daarnaast ook meer algemene KNF-ervaring wil opdoen, waarbij het dan zou gaan om het verrichten maar ook superviseren van de meer gangbare technieken.

Ook zou deze tijdelijke baan interessant kunnen zijn voor iemand die net de opleiding heeft afgerond, nog geen vaste baan heeft en zich nog meer op KNF-gebied wil bekwamen. Indien u een kandidaat voor deze vacature weet of heeft zelf interesse heeft kunt u contact opnemen met Werner Mess.

Contactpersoon: Prof.dr.W.H.Mess. Hoofd afdeling klinische neurofysiologie – E-mail: werner.mess@mumc.nl

 
 
 
 
LOGIN LEDEN