Nederlandse Vereniging voor Klinische Neurofysiologie

Wij zijn de landelijke wetenschappelijke vereniging voor het medisch specialisme klinische neurofysiologie. Dit is het onderdeel van het specialisme neurologie dat zich vooral richt op het technische hulponderzoek van de hersenen, ruggenmerg, zenuwen, spieren en bloedvaten.

Onze missie is het de belangen te behartigen van de neurologen/klinisch neurofysiologen in de meest brede zin. Ook zijn wij mede verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opleiding tot neuroloog, met name met betrekking tot het opleidingsdeel klinische neurofysiologie. Daarnaast signaleren en initieren wij nieuwe ontwikkelingen die relevant zijn voor de KNF, dienen wij als forum voor discussie en stimuleren wij actief actief het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de klinische neurofysiologie.

         

Voor het inloggen is een nieuw wachtwoord nodig. Dat kunt u eenvoudig aanmaken op deze pagina

 

Thema sites

Nieuws


Message from IFCN President
22 maart 2023

Nieuwe website live
11 januari 2023
Vanaf vandaag is de nieuwe website live.

Agenda

17 november 2023
Basiscursus Zenuwechografie
14 december 2023
Vervolgcursus Zenuwechografie