Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor geregistreerde neurologen die actief zijn op het gebied van de klinische neurofysiologie. Behalve in Nederland geregistreerde specialisten zijn ook specialisten uit de omringende landen welkom als lid.

Arts-assistenten in opleiding tot neuroloog, (klinisch) fysici, technisch-geneeskundingen en laboranten klinische neurofysiologie kunnen eveneens lid van de vereniging worden.

 

Algemeen

Als lid van de NVKNF krijgt u korting op de jaarlijkse KNF dagen en ontvangt u via e-mail informatie over actuele vacatures, nascholingen, publicaties en congressen. Daarnaast heeft u toegang tot het besloten ledengedeelte op de website met onder andere achtergrondinformatie, syllabi en jaarverslagen.

 

Tarieven

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor één jaar, en stilzwijgend verlengd. Opzeggen dient minimaal een maand voor het einde van de termijn te gebeuren. De onderstaande contributiebedragen zijn van toepassing per 1 januari 2021 (inclusief 21% BTW). Het lidmaatschapsjaar loopt per kalenderjaar (aanvang 1 januari). Indien men na juni lid wordt, dan wordt enkel de contributie over de tweede helft van het jaar berekend.

 

Ereleden

In de statuten staat het volgende gemeld:
- "Op voordracht van bestuur NVKNF benoemd door ledenvergadering, 2/3 deel van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen
- Ereleden zijn van alle lasten vrij"

 

Na benoeming:
- Vermelding website (jaartal en naam, evt functie en/of bijzonderheden)
- Bekendmaking in nieuwsbrief en vermelding in notulen ALV
- Gratis lidmaatschap NVKNF (geen contributie), en rechten en plichten zoals vermeld in statuten en zoals op dat moment gangbaar
- Gratis toegang tot de NVKNF-website.
- Gratis toegang tot de gangbare nascholingsonderdelen van de KNF-dagen en de najaars-/wintervergadering, georganiseerd door de nascholingscommissie NVKNF en het bestuur. Bijzondere cursussen, lezingen of extra dagen kunnen buiten deze regeling vallen – dit wordt per evenement of congres afgestemd binnen het bestuur en met congresorganisatie. Ereleden worden hier vooraf van op de hoogte gesteld. Eventuele kosten voor overnachting, diner, feest en overige kosten zijn voor eigen rekening.
- Andere nascholingen vallen hier niet onder; daarvoor zijn de gebruikelijke tarieven van toepassing.

Het bestuur kan, met uitzondering van datgene wat vastligt in de statuten, eventuele wijzigingen aanbrengen in bovenstaande. Dit wordt vervolgens z.s.m. aan de ereleden bekend gemaakt.

 

 

Lidmaatschapsformulier


Invoer:

Titels
Voornaam
Tussenvoegsels
Achternaam
Emailadres *
Lidmaatschapstype *
Gewoon lid - € 75,-
AIOS - € 30,-
AIOS met Leerboek - € 80,-
Buitengewoon lid - € 30,-
Laborant - € 30,-
Physician Assistant - € 30,-
Technisch Geneeskundige - € 30,-
Pensionado - € 30,-
* Verplichte velden