Missie

De NVKNF behartigt de belangen van de neurologen/klinisch neurofysiologen in de meest brede zin. Ook is de NVKNF mede verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opleiding tot neuroloog,  met name met betrekking tot het opleidingsdeel klinische neurofysiologie. Daarnaast signaleert en initieert de NvKNF nieuwe ontwikkelingen die relevant zijn voor de KNF, dient zij als forum voor discussie en stimuleert ze actief het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de klinische neurofysiologie.