Zenuwecho cursussen 2023

Inleiding

Binnen de neurologie in Nederland wordt echografie voor een toenemend aantal indicaties toegepast. De laatste jaren is echografie van perifere zenuwen, en in mindere mate spieren, in opkomst. Er zijn ondertussen al een heel aantal vakgroepen waar de KNF laboranten zenuwechografie verrichten van de n. medianus in onderarm en pols en van de n. ulnaris bij de elleboog. In een aantal centra is expertise beschikbaar voor het verrichten van meer complexe zenuwechografieën bij inflammatoire neuropathieën en zenuwtrauma, en voor het verrichten van kwantitatieve echografie van spieren voor de detectie van neuromusculaire aandoeningen.

Vanuit de NVKNF is in 2017 een werkgroep Neuromusculaire Echografie opgericht, die de randvoorwaarden van kwaliteit en scholing van echografie van spieren en zenuwen landelijk vorm geeft vanuit de eigen beroepsgroepen. Vanaf begin 2019 biedt de NVKNF via deze werkgroep ook eigen cursussen zenuwechografie aan, die open zijn voor zowel laboranten (i.o.) als neurologen (i.o.).

De cursussen bestaan uit twee dagen. Dag 1 legt de basisprincipes van zenuwechografie uit, en gaat in op het scannen van de n. medianus en n. ulnaris. Dag 2 is meer gevorderd, en leert cursisten het scannen van beenzenuwen, huidzenuwen en de plexus brachialis.  De cursusdagen zijn een combinatie van theorie en casuïstiek, met daarnaast ruime gelegenheid om zelf hands-on te oefenen met de beschikbare echo apparatuur onder begeleiding van de docenten. Waar nodig worden korte demonstraties gegeven die op een gedeeld scherm te volgen zijn.

De docenten zijn ervaren collega neurologen/ klinisch neurofysiologen en laboranten uit het veld. Voor beide beroepsgroepen zijn de cursusdagen geaccrediteerd. 

 

Basiscursus

Dit is de introductiecursus zenuwechografie waarbij we scantechniek en begrippen behandelen. Er wordt ingegaan op de anatomie van onder andere de n. medianus en ulnaris, en  wordt het scanprotocol behandeld voor het carpaletunnelsyndroom en de n.ulnaris neuropathie bij elleboog (UNE) en pols (drukneuropathie kanaal van Guyon). Er is voor deze cursus geen ervaring met de echografie nodig.

 

Onderwerpen

 • introductie echografie, scantechniek en begrippen
 • introductie zenuwechografie
 • anatomie n. medianus in context van onderarm en pols
 • scanprotocol carpaaltunnelsyndroom
 • anatomie n. ulnaris in context van bovenarm, elleboog, onderarm en pols
 • scanprotocol n. ulnaris neuropathie bij elleboog en pols (UNE)
 • herhalen scanprotocol carpaaltunnelsyndroom
 • geselecteerde casus CTS
 • herhalen scanprotocol n. ulnaris neruopathie bij elleboog en pols
 • geselecteerde casus UNE

Achtergrondkennis

 • Basiskennis theorie echografie
 • Basiskennis beeldvorming met echografie en artefacten
 • Basiskennis doelgebied toepassing echografie binnen de neurologie, kwantificeren van metingen en de diagnostische waarde in de praktijk

Uitvoering

 • Toepassing in de praktijk
 • Onderzoekstechnieken
 • Standaard verslaglegging
 • Materiaal
 • Rapportage en opslag
 • Hygiëne

 

Vervolgcursus

Tijdens deze cursus wordt de kennis en vaardigheid opgefrist. De dag start met een korte herhaling van scantechniek en basis zenuwechografie met anatomie van de n. medianus en n. ulnaris. Er wordt uitgebreid richting anatomie van de n. radialis, plexus brachialis, n. peroneus, n. tibialis en n. ischiadicus. Het hands-on scannen onder begeleiding stelt u in staat zelfstand het echografische onderzoek uit te voeren. Voor deze cursus is het afronden van de basiscursus en/of het hebben van enige praktijkervaring met het verrichten van zenuwechografie aan te bevelen.

 

Achtergrondkennis

 • Basiskennis theorie echografie
 • Basiskennis beeldvorming met echografie en artefacten
 • Basiskennis doelgebied toepassing echografie binnen de neurologie, kwantificeren van metingen en diagnostische waarde in de praktijk

Uitvoering

 • Toepassing in de praktijk
 • Onderzoekstechnieken
 • Standaard verslaglegging
 • Materiaal
 • Rapportage en opslag
 • Hygiëne

 

Locatie

Skilss2care

Nevelgaarde 7
3436 ZZ Nieuwegein

Bezoek website  |    Google Maps

 

 

Accreditatie

De Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) en de Nederlandse Vereniging van Laboranten Klinische Neurofysiologie (NVLKNF) hebben per bijeenkomst 6 punten toegekend.

 

 

Inschrijfkosten

Basis- /Vervolgcursus:

Arts € 425

Laborant € 225 

 

exclusief 21% BTW

 

 

Cursusdata 2023

 

Basiscursus:

Vrijdag 17 maart 2023 (VOL)

Vrijdag 17 november 2023 (VOL)


Vervolgcursus:

Donderdag 20 april 2023 (VOL)

Donderdag 14 december 2023 (VOL)

 

 

Contact

Heeft u vragen over uw inschrijving of wenst u meer informatie? Neem dan contact op met secretariaat Mediscon.


Secretariaat Mediscon

Mw. Tonne Verdonk  |    tonne@mediscon.nl   |    020-2082106

 

 

 

Aanmelden

Het aanmelden voor de cursus is helaas niet meer mogelijk.