Cursus Spierechografie & Echogeleid Injecteren

Woensdag 11 november 2020  |  Sint Maartenskliniek Ubbergen

Cursus Overzicht  |  Locatie  |  Accreditatie  | Inschrijfkosten  |  Contact

Voorwoord

Geachte Collega,

Tijdens deze cursus maakt u kennis met de basisprincipes van spierechografie, voor zowel diagnostische doeleinden als voor het anatomisch geleiden van injecties. Er wordt ingegaan op het in beeld brengen en interpreteren van de echogeniciteit van spieren, de diagnostisch waarde hiervan in uw praktijk, en op hoe de echo te gebruiken om veilig en accuraat uw CTS of botuline injecties te kunnen plaatsen. Tijdens de hands-on sessies leert u zelf het geleerde toepassen op gezonde spieren van u en uw medecursisten, en kunnen echogeleide injecties geoefend worden op een fantoom. Het docenten team bestaat uit KNF neurologen en anesthesiologen/pijnspecialisten. De cursus is toegankelijk voor zowel laboranten KNF (i.o.) als neurologen (i.o.). Enige ervaring met echografie is voor deze cursus een pre.

Wij hopen u te mogen verwelkomen!

Namens de werkgroep neuromusculaire echografie van de NVKNF,

 

 

 

 


Dr. Nens van Alfen
Neuroloog/klinisch neurofysioloog, voorzitter

 Meer weten over neuromusculaire echografie in Nederland? Bezoek dan onze webpagina: nvknf.nl/neuromusculair.

Cursus Overzicht

Onderwerpen

 • Introductie spierechografie, scantechniek en begrippen
 • Spieranatomie bovenste en onderste extremiteit
 • De waarde van spierechografie in de neurologische praktijk
 • Zelf oefenen spierechografie
 • Casuïstiek spierechografie
 • Introductie echogeleid injecteren, scantechniek en begrippen
 • Botuline injectie bij cervicale dystonie en extremiteiten (inclusief casuïstiek)
 • Echogeleide injectie van CTS, meralgia paresthetica en occipitaalneuralgie (inclusief casuïstiek)

Achtergrondkennis

 • Basiskennis echografie, theorie, beeldvorming en artefacten
 • Echografische anatomie van spieren
 • Echogeniciteit bepalen en interpreteren
 • Basiskennis en begrippen echogeleid injecteren
 • Basiskennis doelgebied toepassing echografie binnen de neurologie, kwantificeren van metingen en de diagnostische waarde in de praktijk

Uitvoering

 • Toepassing in de praktijk
 • Onderzoekstechnieken
 • Standaard verslaglegging
 • Materiaal
 • Rapportage en opslag
 • Hygiëne

Locatie

Sint Maartenskliniek

Hengstdal 3
6574 NA Ubbergen

 024-3659911  |    Bezoek website  |    Google Maps

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) en de Nederlandse Vereniging van Laboranten Klinische Neurofysiologie (NVLKNF). Zodra deze is toegekend leest u het op deze pagina.

Status: In aanvraag

Inschrijfkosten

Deelname alsTarief
Arts€ 395
Laborant€ 195

De bovengenoemde tarieven zijn exclusief 21% BTW

Contact

Heeft u vragen over uw inschrijving of wenst u meer informatie? Neem dan contact op met secretariaat Mediscon.

Secretariaat Mediscon

 Mw. Tonne Verdonk  |    tonne@mediscon.nl   |    020-2082106