Bijdrage drukkosten proefschriften

Achtergrond
Eén van de doelstellingen van de NVKNF is het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek in de KNF in Nederland. Daarom heeft het bestuur besloten om mensen die promoveren op een KNF-gerelateerd onderwerp te ondersteunen met een bedrag van € 250. De vergoeding is bedoeld als tegemoetkoming in de drukkosten.

 

Voorwaarden
Het proefschrift betreft een KNF-gerelateerd onderwerp. De ontvanger maakt vermelding van de sponsoring in het proefschrift van de NVKNF.

 

Procedure
Aanvragen (met samenvatting proefschrift) kunnen doorlopend worden ingediend bij het bestuur van de NVKNF, via mail secretaris@nvknf.nl. Het bestuur beslist of de aanvraag gehonoreerd wordt op basis van bovenstaande voorwaarden. De beslissing van het bestuur over honorering is definitief. Vooralsnog is er geen maximum gesteld aan het aantal bijdragen. Het bestuur evalueert doorlopend het aantal toegewezen en afgewezen verzoeken en kan aan de hand daarvan besluiten het reglement te wijzigen of een maximum te stellen aan het aantal te honoreren verzoeken.Bij toekenning donatie wordt dit op de website geplaatst.

 

 

Personen die afgelopen jaren een bijdrage voor de drukkosten hebben gekregen 

 

Charlotte van ‘t Westende

Zij heeft met succes haar proefschrift: “Neonatal brain activity and the effect of preterm birth on long-term brain function during childhood and adolescence” verdedigd op 21 december 2023 aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

 

Catarina da Silva Lourenço

Op 14 juli 2023 heeft zij haar proefschrift "Deep learning for EEG analysis" met succesvol verdedigd aan de Universiteit Twente.

 

Sharvi Sharifi

Op 23 november 2022 heeft zij haar proefschrift  "Essential Tremor; Searching for dissonance in an orchestrated sensorimotor network" met succes verdedigd aan de Universiteit van Amsterdam.

 

Hanneke Keijzer

Op 13 september 2022 heeft zij haar proefschrift “Cracking coma: MRI and EEG markers of outcome after cardiac arrest” met succes verdedigd aan de Radboud Universiteit, Donders institute.

 

Rens Verhagen 

Op 1 april 2022 heeft hij zijn proefschrift “Subthalamic deep brain stimulation for advanced Parkinson’s disease / Optimizing localization and stimulation of the target area” met succes verdedigd aan het Amsterdam UMC.

 

Yasmine Dreissen 

Op 11 februari 2022 heeft zij haar proefschrift “Functional movement disorders: new perspectives on neurophysiological markers and treatment” met success verdedigd aan het Amsterdam UMC.