Tegemoetkoming

Achtergrond
Eén van de doelstellingen van de NVKNF is het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek in de KNF in Nederland. Daarom heeft het bestuur besloten om mensen die in het kader van hun promotie-onderzoek een presentatie houden op een internationaal KNF-congres te ondersteunen met een bedrag van € 500. De vergoeding is bedoeld als tegemoetkoming in reis- of congreskosten.

 

Voorwaarden
De ontvanger houdt een presentatie of maakt een poster over zijn of haar onderzoek. Het onderzoek betreft een KNF-gerelateerd onderwerp. Het onderzoek moet onderdeel zijn van een lopend promotie-onderzoek of een promotie-onderzoek dat niet langer dan een half jaar geleden is afgerond. Elke persoon kan maximaal één keer aanspraak maken op deze vergoeding. De ontvanger van de vergoeding schrijft na afloop een kort verslag van het congres en van het gepresenteerde onderzoek, met de bedoeling dat deze geplaatst worden de website van de NVKNF.

 

Procedure
Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend bij het bestuur van de NVKNF (secretaris@nvknf.nl). Het bestuur beslist of de aanvraag gehonoreerd wordt op basis van bovenstaande voorwaarden. De beslissing van het bestuur over honorering is definitief. Vooralsnog is er geen maximum gesteld aan het aantal beurzen. Het bestuur evalueert doorlopend het aantal toegewezen en afgewezen verzoeken en kan aan de hand daarvan besluiten het reglement te wijzigen of een maximum te stellen aan het aantal te honoreren verzoeken.

 

 

Personen die afgelopen jaar een tegemoetkoming hebben ontvangen:

 

Iris van Doorn (Amsterdam UMC) kreeg subsidie voor haar bijdragen tijdens de 2023 Annual Meeting van de Peripheral Nerve Society (PNS) in juni 2023. Zij heeft daar een 'flash'-presentatie gegeven en een posterpresentatie over 'The effects of implementing the second revision of the European Academy of Neurology/Peripheral Nerve Society guideline on diagnosis and treatment of CIDP'.

Ook was zij co-chair bij de presidential lecture van Prof. Richard Lewis tijdens deze meeting.

 

Anne van Nifterick (Amsterdam UMC) heeft op 6 september 2022 tijdens het ICCN congres te Geneve een lezing gehouden: 

"Multiscale Computational Modelling Reveals Insights into the Role of Neuronal Hyperactivity in Large-Scale Oscillatory Slowing in Predementia Alzheimer’s Disease"

Tijdens de sessie:  Translational Computational Modelling Relates AD Pathophysiology to Large-Scale Brain Dynamics