Update Commissie Richtlijnen

Zoals besproken op de ledenvergadering in Maart 2019, zal de Richtlijnencommissie de protocollen op de NVKNF website vernieuwen.

Van de leden kwam het verzoek om een praktische werkwijze en normaalwaarden beschikbaar te stellen. Aangezien er verschillen zijn tussen de klinieken, zal de Richtlijnencommissie per onderwerp een overzicht geven van de diverse “werkwijzen” die in het land uitgevoerd worden.

Dit houdt in dat de werkwijzen digitaal beschikbaar zijn. Allereerst zullen we ons richten op de protocollen van de opleidingsklinieken. Aan de hand van de informatie op de website, kan elke kliniek voor zichzelf besluiten welke werkwijze er wordt gevolgd. Aan de werkwijze worden de normaalwaarden gekoppeld. Binnenkort zullen we de opleiders aanschrijven voor het eerste protocol (werkwijze en normaalwaarden).

Fianne Spaander en Nadia Sutedja