Vacatures 

Hier vindt u het aanbod van interne en externe vacatures.

Direct naar Externe Vacatures

Interne Vacatures

 Bestuurslid NVKNF

Het bestuur van de NVKNF bestaat op dit moment uit vier leden: Fleur van Rootselaar (voorzitter), Vivianne van Kranen-Mastenbroek (secretaris), Martijn Tannemaat (penningmeester), Michel van Putten en Alex Munts. Na de KNF-dagen 2019 zal de huidige secretaris haar bestuursfunctie neerleggen. De functie van secretaris zal worden overgenomen door Alex Munts.

Het bestuur op is zoek naar een actief en enthousiast bestuurslid. De functie is in principe voor vier jaar, waarna het mogelijk is een 2etermijn te vervullen.

Bent u geïnteresseerd in deze vacature, stuur dan een mail naar secretaris@nvknf.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vereist:

Verkiesbaar (gewoon) lid van de NvKNF

Taken:

 • Tweemaandelijks vergaderen als lid van het dagelijks bestuur via ‘google hangout’, bijeenkomen 4 x per jaar op locatie, waarvan 2x bestuurs-overleg en 2x ALV.
 • Actieve betrokkenheid bij NVKNF gerelateerde zaken, zoals KNF-onderwijs en nascholing (najaarsvergadering), opleiding (invulling Neuron2, laboranten opleiding), richtlijnen, rol NVKNF bij visitaties, internationale betrekkingen, etc. Hierbij gaat het vooral om signaleren en richting geven aan de invulling in samenspraak met bestaande commissies. Verschillende bestuursleden hebben verschillende ‘aandachtsgebieden’.
 • Communicatie, PR: input leveren voor de nieuwsbrief en verder verbeteren en vernieuwen van de website.

 Vacature Commissielid Richtlijnen

Met twee huidige leden is de commissie richtlijnen bezig de protocollen op de NVKNF website te actualiseren. De commissie zoekt een derde lid. Interesse? Voor meer informatie of aanmelden, laat ons weten via nadia.sutedja@mumc.nl of f.h.m.spaander@olvg.nl .

 Vacatures SRBLKNF en Laboranten Examencommissie

De SRBLKNF
De Stichting Raad Beroepsopleiding Laboranten Klinische Neurofysiologie (SRBLKNF, kortweg “de Raad” genoemd) is een samenwerkingsverband van de NVLKNF met de Nederlandse Vereniging voor Klinische Neurofysiologie (NVKNF); in de NVKNF zijn de artsen/neurofysiologen verenigd.

Door de SRBLKNF, waarin beide beroepsverenigingen (NVKNF en NVLKNF) gelijkelijk zijn vertegenwoordigd, worden alle inhoudelijke aspecten van de opleiding tot laborant KNF verzorgd. De LOI Hogeschool in Leiderdorp is verantwoordelijk voor de organisatie van het schriftelijke deel van de opleiding en voor het afnemen van de examens.

De SRBLKNF kent een Dagelijks Bestuur voor de lopende zaken en een vaste commissie: de Onderwijs-, en Examencommissie (OEC), die zich bezighoudt met het theoretische deel van de opleiding (de inhoud van het lesmateriaal en dan vooral het up-to-date houden daarvan) en het voorbereiden en afnemen van de examens.

Voorzitter en tweede secretaris SRBLKNF Penningmeester SRBOLKNF
Laborant- lid van de Onderwijs en Examen Commissie Arts-lid Onderwijs en examencommissie SRBOLKNF

Externe Vacatures

Laborant Klinische Neurofysiologie RadboudUMC

Functieomschrijving
Als laborant klinische neurofysiologie (laborant KNF) werk je op de functie afdeling Klinische Neurofysiologie in het Radboudumc te Nijmegen. De afdeling Klinische Neurofysiologie is onderdeel van de afdeling Neurologie. In deze specifieke tak van de medische diagnostiek doe je onderzoek dat gericht is op het opsporen van stoornissen in het functioneren van het centrale en perifere zenuwstelsel, de spieren en de bloedvoorziening van de hersenen.

Laborant Klinische Neurofysiologie is de perfecte baan voor degene die diagnostische zorg voor patiënten wil uitvoeren in de voorhoede van de medisch-technologische ontwikkelingen.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Het uitvoeren van neurofysiologische onderzoeken als EEG, EMG, SSEP, BAEP,VEP, zenuw en spierecho onderzoek, TCD, Duplex, slaapregistratie en monitoring op OK;
 • Het interpreteren en de verslaglegging van onderzoekgegevens;
 • De onderzoeken vinden plaats op de afdeling Klinische Neurofysiologie, de OK of op de klinische afdelingen (IC, verpleegafdeling);
 • Je bent bereid om te participeren in de bereikbaarheidsdienst (avond, nacht en weekenden).

Profiel

 • Hbo+ opgeleid met diploma KNF laborant LOI of gelijkwaardige opleiding (zoals hbo Biometrie met KNF profiel);
 • Ook laboranten die hun opleiding bijna hebben afgerond worden van harte uitgenodigd te solliciteren;
 • Herkent jezelf in de volgende zaken: klantgericht,en kunt goed samenwerken in een multidisciplinair team. Daarnaast ben je eerlijk en oprecht en weet iedereen wat hij/zij van je kan verwachten;
 • Je werkt zowel met volwassen patiënten als met kinderen, je beschikt daarom over goede sociale vaardigheden en je kunt je goed verplaatsen in een ander en daar je werk op aanpassen;
 • Herkent jezelf in de competenties: accuratesse, inventiviteit, (probleem)analyse en flexibiliteit;
 • Beschikt over technisch inzicht en vaardigheid in het werken met computers;
 • Tot slot herken je jezelf in de Radboud manier van werken.

Informatie
Meer informatie over deze vacature vind je hier:  vacature Radboudumc.

Opmerkingen en contactinformatie
Voor alle aanvullende vragen over de functie kun je contact opnemen met Linda Verhaegh, managementassistente afdeling Klinische Neurofysiologie via (024) 261 52 83. Voor solliciteren gebruik de knop ‘solliciteer naar functie’.

Graag solliciteren vóór 29 maart.
Acquisitie naar aanleiding van onze vacatures stellen wij niet op prijs.

 Leden Commissie Kwaliteitsvisitatie NVN

In verband met het afscheid van 3 leden van de Commissie Kwaliteitsvisitatie is er per 2019 ruimte voor:

2 KNF-ers en 1 neuroloog

met het volgende profiel:

 • Interesse in kwaliteitsvisitaties.
 • Belangstelling voor KNF.
 • Bij voorkeur minimaal één neuroloog uit een universitair medisch centrum gezien de huidige samenstelling.
 • Bereid tot ca. 4 vergaderingen per jaar, incidenteel is ook aanwezigheid bij andere bijeenkomsten gewenst.
 • Betrokken bij tenminste 2 kwaliteitsvisitaties per jaar.

Over Commissie Kwaliteitsvisitatie

 • De Commissie Kwaliteitsvisitatie is een vaste commissie van de NVN.
 • De Commissie adviseert het bestuur van de NVN ten aanzien van het kwaliteitsvisitatiebeleid van de NVN.
 • De Commissie verricht kwaliteitsvisitaties aan de hand van de actuele handleiding kwaliteitsvisitaties en reglement kwaliteitsvisitaties en beoordeelt en bevordert de kwaliteit van de neurologische zorgverlening op grond van de vigerende Kwaliteitsnormen Neurologie van de NVN. De NVN beoogt hiermee de kwaliteit van de neurologische zorg(verlening) verder te verbeteren en toezicht te houden op het professioneel handelen van neurologen. Met de gegevens van de kwaliteitsvisitatie stelt de NVN in een cyclus van vijf jaar haar kwaliteitsbeleid zo nodig bij.
 • De Commissie stelt een visitatierapport op. Dit doet zij aan de hand van de ingevulde vragenlijsten en de visitatie ter plaatse. Het visitatierapport bevat een weergave van het visitatiebezoek. Tevens zijn er conclusies en adviezen in opgenomen. De adviezen kunnen meer of minder zwaarwegend of dwingend zijn. Ze hebben als doel de kwaliteit van de patiëntenzorg te verbeteren.
 • De Commissie coördineert onderhoud aan de Kwaliteitsnormen Neurologie zoals vastgesteld door het bestuur van de NVN.

Informatie
Meer informatie over de visitatieprocedure kunt u lezen in het Visitatiereglement.

Interesse
Heeft u interesse of kent u iemand die geschikt zou zijn voor deze functie of heeft u vragen, dan vernemen wij dat graag via vereniging@neurologie.nl.

 
 
 
 
LOGIN LEDEN