Vacatures 

Hier vindt u het aanbod van interne en externe vacatures.

Direct naar Externe Vacatures

Interne Vacatures

 Commissieleden KNF-nascholingsexamen

Het bestuur van de NVKNF bestaat op dit moment uit vier leden: Fleur van Rootselaar (voorzitter), Vivianne van Kranen-Mastenbroek (secretaris), Martijn Tannemaat (penningmeester), Michel van Putten en Alex Munts. Na de KNF-dagen 2019 zal de huidige secretaris haar bestuursfunctie neerleggen. De functie van secretaris zal worden overgenomen door Alex Munts.

Het bestuur op is zoek naar een actief en enthousiast bestuurslid. De functie is in principe voor vier jaar, waarna het mogelijk is een 2etermijn te vervullen.

Bent u geïnteresseerd in deze vacature, stuur dan een mail naar secretaris@nvknf.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vereist:

Verkiesbaar (gewoon) lid van de NvKNF

Taken:

 • Tweemaandelijks vergaderen als lid van het dagelijks bestuur via ‘google hangout’, bijeenkomen 4 x per jaar op locatie, waarvan 2x bestuurs-overleg en 2x ALV.
 • Actieve betrokkenheid bij NVKNF gerelateerde zaken, zoals KNF-onderwijs en nascholing (najaarsvergadering), opleiding (invulling Neuron2, laboranten opleiding), richtlijnen, rol NVKNF bij visitaties, internationale betrekkingen, etc. Hierbij gaat het vooral om signaleren en richting geven aan de invulling in samenspraak met bestaande commissies. Verschillende bestuursleden hebben verschillende ‘aandachtsgebieden’.
 • Communicatie, PR: input leveren voor de nieuwsbrief en verder verbeteren en vernieuwen van de website.

 Vacature Commissielid Richtlijnen

Met twee huidige leden is de commissie SBRLKNF bezig de protocollen op de NVKNF website te actualiseren. De commissie zoekt een derde lid. Interesse? Voor meer informatie of aanmelden, laat ons weten via nadia.sutedja@mumc.nl of f.h.m.spaander@olvg.nl .

 Vacatures SRBLKNF en Laboranten Examencommissie

De SRBLKNF
De Stichting Raad Beroepsopleiding Laboranten Klinische Neurofysiologie (SRBLKNF, kortweg “de Raad” genoemd) is een samenwerkingsverband van de NVLKNF met de Nederlandse Vereniging voor Klinische Neurofysiologie (NVKNF); in de NVKNF zijn de artsen/neurofysiologen verenigd.

Door de SRBLKNF, waarin beide beroepsverenigingen (NVKNF en NVLKNF) gelijkelijk zijn vertegenwoordigd, worden alle inhoudelijke aspecten van de opleiding tot laborant KNF verzorgd. De LOI Hogeschool in Leiderdorp is verantwoordelijk voor de organisatie van het schriftelijke deel van de opleiding en voor het afnemen van de examens.

De SRBLKNF kent een Dagelijks Bestuur voor de lopende zaken en een vaste commissie: de Onderwijs-, en Examencommissie (OEC), die zich bezighoudt met het theoretische deel van de opleiding (de inhoud van het lesmateriaal en dan vooral het up-to-date houden daarvan) en het voorbereiden en afnemen van de examens.

Voorzitter en tweede secretaris SRBLKNF Penningmeester SRBOLKNF
Laborant- lid van de Onderwijs en Examen Commissie Arts-lid Onderwijs en examencommissie SRBOLKNF

Externe Vacatures

 Leden Commissie Kwaliteitsvisitatie NVN

In verband met het afscheid van 3 leden van de Commissie Kwaliteitsvisitatie is er per 2019 ruimte voor:

2 KNF-ers en 1 neuroloog

met het volgende profiel:

 • Interesse in kwaliteitsvisitaties.
 • Belangstelling voor KNF.
 • Bij voorkeur minimaal één neuroloog uit een universitair medisch centrum gezien de huidige samenstelling.
 • Bereid tot ca. 4 vergaderingen per jaar, incidenteel is ook aanwezigheid bij andere bijeenkomsten gewenst.
 • Betrokken bij tenminste 2 kwaliteitsvisitaties per jaar.

Over Commissie Kwaliteitsvisitatie

 • De Commissie Kwaliteitsvisitatie is een vaste commissie van de NVN.
 • De Commissie adviseert het bestuur van de NVN ten aanzien van het kwaliteitsvisitatiebeleid van de NVN.
 • De Commissie verricht kwaliteitsvisitaties aan de hand van de actuele handleiding kwaliteitsvisitaties en reglement kwaliteitsvisitaties en beoordeelt en bevordert de kwaliteit van de neurologische zorgverlening op grond van de vigerende Kwaliteitsnormen Neurologie van de NVN. De NVN beoogt hiermee de kwaliteit van de neurologische zorg(verlening) verder te verbeteren en toezicht te houden op het professioneel handelen van neurologen. Met de gegevens van de kwaliteitsvisitatie stelt de NVN in een cyclus van vijf jaar haar kwaliteitsbeleid zo nodig bij.
 • De Commissie stelt een visitatierapport op. Dit doet zij aan de hand van de ingevulde vragenlijsten en de visitatie ter plaatse. Het visitatierapport bevat een weergave van het visitatiebezoek. Tevens zijn er conclusies en adviezen in opgenomen. De adviezen kunnen meer of minder zwaarwegend of dwingend zijn. Ze hebben als doel de kwaliteit van de patiëntenzorg te verbeteren.
 • De Commissie coördineert onderhoud aan de Kwaliteitsnormen Neurologie zoals vastgesteld door het bestuur van de NVN.

Informatie
Meer informatie over de visitatieprocedure kunt u lezen in het Visitatiereglement.

Interesse
Heeft u interesse of kent u iemand die geschikt zou zijn voor deze functie of heeft u vragen, dan vernemen wij dat graag via vereniging@neurologie.nl.

 Neuroloog/klinisch neurofysioloog (24-32 uur) – VUmc Amsterdam

Wil jij werken in een hecht multidisciplinair team epilepsiechirurgie in een inspirerende academische omgeving? Wij zoeken een nieuwe collega die ons team komt versterken.

Wat ga je doen

Als neuroloog/klinisch neurofysioloog ben je onderdeel van het team epilepsiechirurgie en houd je je bezig met:
– Informeren en begeleiden van patiënten tijdens het diagnostische, prechirurgische proces, en tijdens de postoperatieve fase;
– Verrichten van zorg voor de patiënten op de EMU en het beoordelen van het EEG;
– Deelnemen in het tweewekelijks multidisciplinaire epilepsiechirurgie overleg;
– Verrichten van klinisch neurofysiologische metingen tijdens de epilepsie chirurgische resecties;
– Deelnemen aan de avond-, nacht-, en weekenddiensten voor de klinische neurofysiologie en EMU; – Deelnemen aan opleidings- en wetenschappelijke activiteit die samenhangen met epilepsiechirurgie

Wat we van je verwachten

Wij zijn op zoek naar een BIG-geregistreerd neuroloog, met affiniteit met epilepsiechirurgie, klinische neurofysiologie, onderwijs en opleiding die houdt van het werken in een klein en hecht team.

Waar ga je werken

Epilepsiechirurgie
Het team epilepsiechirurgie bestaat uit twee neurologen/klinisch neurofysiologen, twee neurochirurgen, een verpleegkundig specialist, een radioloog en twee neuropsychologen. Verder krijgen we ondersteuning van een gespecialiseerd psychiater en verloopt het contact met patiënten en verwijzers via een vaste secretaresse. Het team beoordeelt patiënten met medicatie resistente epilepsie op geschiktheid voor een epilepsie chirurgische ingreep. Het team is gedurende het gehele traject, tot en met de uiteindelijke operatie en de nazorg, bij de patiënt betrokken. Alle benodigde diagnostiek die nodig is voor de beoordeling of een patiënt geschikt is voor een operatie zijn in VUmc aanwezig. Hieronder vallen poliklinische begeleiding, MRI, neuropsychologisch onderzoek, aanvalsregistratie middels video en EEG, magneto-encefalografie, PET en EEG-registratie met diepte- elektroden.
De neurologen / klinisch neurofysiologen uit het team zijn onderdeel van de vakgroep neurologie van VUmc, die op dit moment bestaat uit 19 neurologen (inclusief 4 klinisch neurofysiologen). In 2019 zal de samenwerking met locatie AMC worden geïntensiveerd. De afdeling neurologie is ondergebracht in het neurocentrum dat beschikt over neurologische en neurochirurgische bedden inclusief een acute opname afdeling van 8 bedden en een epilepsie monitoring unit (EMU) van twee bedden. De afdeling klinische neurofysiologie beschikt over moderne onderzoeksfaciliteiten, inclusief magneto-encefalografie.

Opleiding en onderzoek

De vakgroep neurologie beschikt over de volledige opleidingsbevoegdheid. Er worden coassistenten van VUmc opgeleid en er zijn mogelijkheden voor een verdiepingsstage epilepsiechirurgie voor AIOS neurologie.
De aandachtsgebieden van onze vakgroep zijn: multiple sclerose, dementie, bewegingsstoornissen, neuro-oncologie en, in samenwerking met de afdeling neurochirurgie, epilepsiechirurgie.

Wat we je bieden

Salarisschaal UMS: 7718 tot 11275 euro bruto bij een fulltime dienstverband (afhankelijk van opleiding en ervaring).
Een tijdelijke aanstelling voor 1 jaar, met uitzicht op een vast contract voor 0,6-0,8 fte. Naast een uitstekend basissalaris bieden we onder andere 8,3% eindejaarsuitkering en 8% vakantietoeslag. Voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden kijk op onze website. Een (uitgebreide) screening is onderdeel van de selectieprocedure. Het aanvragen van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) is hier onderdeel van.

Bijzonderheden

Ook collega’s die net hun opleiding hebben afgerond worden uitgenodigd te solliciteren.

Laten we kennismaken

Voor inhoudelijke informatie kun je terecht bij drs. H.E. Ronner, werkplek manager KNF of dr. E.C.W. van Straaten, neuroloog epilepsiechirurgie, via telefoonnummer: 020-4445013. Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je terecht bij Anne Drost, corporate recruiter, via telefoonnummer: 020-4445635. Je kan tot en met woensdag, 9 januari 2019 o.v.v. vacaturenummer D2.2018.00200AD solliciteren via de volgende link:

https://www.werkenbijvumc.nl/vacatures/neuroloog-klinisch-neurofysioloog

 
 
 
 
LOGIN LEDEN