Interne vacatures

Vacatures bestuur NVKNF

Er komen dit jaar 4 vacatures in het bestuur.

De bestuurswissel zal plaatsvinden tijdens de Algemene leden vergadering op 23 mei 2024.

Fleur van Rootselaar en Martijn Tannemaat treden af en zijn niet herkiesbaar.

Marleen Tjepkema-Cloosterman zal de functie van penningmeester van Martijn gaan overnemen.

Verder zitten de termijnen van Antje Seeber en Viviane van Kasteel (secretaris) er ook in het najaar op, maar zij stellen zich wel verkiesbaar.

Er zijn vacatures voor voorzitter en drie leden voor het bestuur.

U kunt u aanmelden via secretaris@nvknf.nl

Vacature vertegenwoordiger BBC

Per direct wordt een vertegenwoordiger vanuit de NVKNF gezocht.

Vacature SRBLKNF

Per mei 2024 is er, vanwege het aftreden van twee leden een vacature voor twee leden in de SRBLKNF. Bij voorkeur 1 neuroloog en 1 KNF-laborant

U kunt zich voor alle vacatures aanmelden bij secretaris@nvknf.nl