Over de NVKNF

Nederlandse Vereniging voor Klinische Neurofysiologie

De NVKNF is de Nederlandse Vereniging voor Klinische Neurofysiologie. Wij zijn de landelijke wetenschappelijke vereniging voor het medisch specialisme klinische neurofysiologie. Dit is het onderdeel van het specialisme Neurologie dat zich vooral richt op het technische hulponderzoek van de hersenen, ruggenmerg, zenuwen, spieren en bloedvaten.

Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor in geregistreerde neurologen die actief zijn op het gebied van de klinische neurofysiologie. Behalve in Nederland geregistreerde specialisten zijn ook specialisten uit de omringende landen welkom als lid.

Arts-assistenten in opleiding tot neuroloog, (klinisch) fysici, technisch-geneeskundingen en laboranten klinische neurofysiologie kunnen buitengewoon lid van de vereniging worden.

Mission statement

De NvKNF behartigt de belangen van de neurologen/klinisch neurofysiologen in de meest brede zin. Ook is de NvKNF mede verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opleiding tot neuroloog,  met name met betrekking tot het opleidingsdeel klinische neurofysiologie. Daarnaast signaleert en initieert de NvKNF nieuwe ontwikkelingen die relevant zijn voor de KNF, dient zij als forum voor discussie en stimuleert ze actief het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de Klinische Neurofysiologie.

Bestuur

rootselaar

Voorzitter
Dr Fleur van Rootselaar
Academisch Medisch Centrum Amsterdam

 Stuur e-mail

 

Penningmeester
Dr Martijn Tannemaat
Leids Universitair Medisch Centrum

 Stuur e-mail

Secretaris
Dr. Alex Munts
Spaarne Gasthuis Haarlem & Hoofddorp

 Stuur e-mail

vanputten

Bestuurslid
Prof dr ir Michel van Putten
Medisch Spectrum Twente Enschede

 Stuur e-mail

Bestuurslid
Dr. Antje A. Seeber
Antonius Ziekenhuis Nieuwegein

 Stuur e-mail

Bestuurslid
Drs. Viviane van Kasteel
SEIN Zwolle

 Stuur e-mail

 

Statuten 

De statuten van de vereniging dateren van 2020. De statuten kunt u als pdf-bestand downloaden.