NVKNF

Zenuwechografie
Cursussen 2024

Basiscursus & Vervolgcursus

Welkom

Beste collega

Binnen de neurologie in Nederland wordt echografie voor een toenemend aantal indicaties toegepast. De laatste jaren is echografie van perifere zenuwen, en in mindere mate spieren, in opkomst. Er zijn ondertussen al een heel aantal vakgroepen waar de KNF laboranten zenuwechografie verrichten van de n. medianus in onderarm en pols en van de n. ulnaris bij de elleboog. In een aantal centra is expertise beschikbaar voor het verrichten van meer complexe zenuwechografieën bij inflammatoire neuropathieën en zenuwtrauma, en voor het verrichten van kwantitatieve echografie van spieren voor de detectie van neuromusculaire aandoeningen.

Vanuit de NVKNF is in 2017 een werkgroep Neuromusculaire Echografie opgericht, die de randvoorwaarden van kwaliteit en scholing van echografie van spieren en zenuwen landelijk vorm geeft vanuit de eigen beroepsgroepen. Vanaf begin 2019 biedt de NVKNF via deze werkgroep ook eigen cursussen zenuwechografie aan, die open zijn voor zowel laboranten (i.o.) als neurologen (i.o.).

De basiscursus op dag één legt de basisprincipes van zenuwechografie uit, en gaat in op het scannen van de n. medianus, de n. ulnaris en de plexus brachialis voor de diagnostiek naar CTS, ulnaropathie en inflammatoire neuropathieën zoals CIDP.

De vervolgcursus op dag twee is meer gevorderd en leert cursisten o.a. het scannen van de beenzenuwen, n. radialis en verschillende huidzenuwen. De cursusdagen worden vooraf gegaan door een e-learning, op de dagen zelf worden vooral scan demonstraties getoond waarna je als deelnemer zelf hands-on aan de slag gaat met oefenen van de echografie. 

De docenten zijn ervaren collega neurologen/ klinisch neurofysiologen en laboranten uit het veld. Voor beide beroepsgroepen zijn de cursusdagen geaccrediteerd.

Wij hopen u te mogen verwelkomen!

Dr. Stephan Goedee

NVKNF Werkgroep Neuromusculaire Echografie

Basiscursus

Donderdag 14 maart 2024 (vol)
Donderdag 21 november 2024

Vervolgcursus

Donderdag 18 april 2024
Donderdag 19 december 2024

Accreditatie

6 punten per bijeenkomst door NVN en NVLKNF

Cursus Dag 1

Basiscursus

Dit is de introductiecursus zenuwechografie waarbij we scantechniek en begrippen behandelen. Er wordt ingegaan op de anatomie van onder andere de n. medianus en ulnaris, en wordt het scanprotocol behandeld voor het carpaletunnelsyndroom en de n.ulnaris neuropathie bij elleboog (UNE) en pols (drukneuropathie kanaal van Guyon). Er is voor deze cursus geen ervaring met de echografie nodig.

Cursus Dag 2

Vervolgcursus

Tijdens deze cursus wordt de kennis en vaardigheid opgefrist. De dag start met een korte herhaling van scantechniek en basis zenuwechografie met anatomie van de n. medianus en n. ulnaris. Er wordt uitgebreid richting anatomie van de n. radialis, plexus brachialis, n. peroneus, n. tibialis en n. ischiadicus. Het hands-on scannen onder begeleiding stelt u in staat zelfstand het echografische onderzoek uit te voeren. Voor deze cursus is het afronden van de basiscursus en/of het hebben van enige praktijkervaring met het verrichten van zenuwechografie aan te bevelen.

Cursus Locatie

Skills2Care

De cursussen vinden plaats op trainingslocatie Skills2Care in Nieuwegein. Deze locatie beschikt over een vaardigheidslokaal waar de technieken in een praktische setting kunnen worden geoefend.

Skills2Care | Nevelgaarde 7 Nieuwegein  |  Google Maps

Home

Vervolgcursus

Tarieven

Contact

Inschrijven