NVKNF

Vervolgcursus

Introductie

Tijdens deze cursus wordt de kennis en vaardigheid opgefrist. De dag start met een korte herhaling van scantechniek en basis zenuwechografie met anatomie van de n. medianus en n. ulnaris. Er wordt uitgebreid richting anatomie van de n. radialis, plexus brachialis, n. peroneus, n. tibialis en n. ischiadicus. Het hands-on scannen onder begeleiding stelt u in staat zelfstand het echografische onderzoek uit te voeren. Voor deze cursus is het afronden van de basiscursus en/of het hebben van enige praktijkervaring met het verrichten van zenuwechografie aan te bevelen.

Achtergrondkennis

  • Basiskennis theorie echografie
  • Basiskennis beeldvorming met echografie en artefacten
  • Basiskennis doelgebied toepassing echografie binnen de neurologie, kwantificeren van metingen en de diagnostische waarde in de praktijk

Uitvoering

  • Toepassing in de praktijk
  • Onderzoekstechnieken
  • Standaard verslaglegging
  • Materiaal
  • Rapportage en opslag
  • Hygiëne
Basiscursus

Programma

09.30 - 09.35

Opening

09.35 - 10.00

Opfrissen / korte herhaling scantechnieken en basis zenuwechografie

10.00 - 10.30

Herhaling anatomie n. medianus/n. ulnaris, met ook n. radialis

10.30 - 10.45

Anatomie plexus brachialis

10.45 - 11.00

Koffiepauze

11.00 - 12.00

Demonstratie scannen zenuwen bovenste extremiteit/oefenen

12.00 - 12.30

Bespreking casuïstiek bovenste extremiteiten

12.30 - 13.15

Lunch

13.15 – 13.45

Scan demo plexus brachialis

13.45 – 14.45

Hands-on zelf oefenen

14.45 – 15.00

Koffiepauze

15.00 – 16.00

Demonstratie scannen zenuwen onderste extremiteit/oefenen

16.00 – 16.30

Keuze presentatie: specifieke onderwerpen op verzoek deelnemers

16.30 – 16.55

Herhalen – alles oefenen

16.55 – 17.00

Afsluiting

Home

Vervolgcursus

Tarieven

Contact

Inschrijven